Het is de schuld van het Universum

Vrije wil

´Maar dan is het universum er de schuld van,´ klinkt het verontwaardigt uit de mond van Reinier. Hij is een vriend van mij die zich aan het ontworstelen is uit de ego-staat. Langzaam maar zeker wordt hij wakker. Hij heeft het moeilijk met het gegeven dat er geen vrije wil is. Dat er geen keuze is, dat niets toevallig is. Dat het alleen maar gaat om de ervaring.

Twijfel

‘Hoe zit het dan met alle ellende in de wereld?’ vraagt hij vertwijfeld. ‘Mensen die op het punt staan een misdaad te plegen, die hebben toch de keus of ze het wel of niet zullen doen?’
‘Het lijkt dat ze  een keus hebben, maar ze zullen precies doen wat er gebeuren moet.’
‘Dus het universum regelt alles?’ vraagt hij.
‘Het ligt wat genuanceerder, maar zo zou je het kunnen noemen.’
‘Maar dan is het universum dus de schuld van al die ellende, van al rampen en misdaden.’
‘Als jij vindt dat het universum schuldig is, is er volgens jou iets verkeerds gebeurd. Niets heeft een betekenis in zich, alles heeft de betekenis die jij er aan geeft.’
‘Maar al die ellende is toch verschrikkelijk, al die doden, al dat lijden, al dat verdriet het is toch onmenselijk.’

Stop met het nieuws van kranten en  tv

Bij Reinier zie ik opperste vertwijfeling.
‘Al die gebeurtenissen die ik dag in dag uit in de krant leest of op tv zie dat is toch niet goed te praten?’  Ik doe hem de suggestie om te stoppen met de krant en de tv.
‘Maar ik moet toch op de hoogte blijven.’
‘Van wie moet dat?’ vraag ik . Hij haalt zijn schouders op. Hij vindt het moeilijk om te accepteren dat er geen vrije wil bestaat en dat het maken van een keuze slechts een ervaring is.

Niets is goed of fout

Inderdaad als je het nieuws vanuit het perspectief van de ego-staat bekijkt dan lijkt er veel ellende en rampspoed te zijn. Zo zijn we opgevoed. We hebben geleerd om overal stempels op te zetten, labels aan te hangen. Het is goed of het is fout. Maar of iets goed of fout is heeft te maken met vanuit welk perspectief je er naar kijkt. Religies hebben daar een duivel of een satan voor bedacht. Die zijn de oorzaak van al het kwaad in de wereld. Iemand moet toch de schuld krijgen.
Door deze truck wordt het ‘kwaad’ buiten onszelf gelegd.
Alles gebeurt gewoon. Goed of fout zijn bestempelingen van het ego.

Ontwaakt uit de droom

Als je ontwaakt bent uit de droom van de ego-staat dan zal je zien dat het inderdaad slechts een ‘droom’ is. De zogenaamde werkelijkheid is één grote illusie om jou het leven te laten ervaren.  Als je dat kunt doorzien, bestaat er geen goed of fout meer.
Als je een keer met me mee wilt wandelen klik dan hier

This Post Has 2 Comments

 1. Edwin Reply

  Het is waar alle zoekers van verlichting of verlossing tegen aan lopen. Immers er wordt constant tegen ze gezegd dat het niet mogen willen, niet kunnen kiezen. Toch ervaren we het dagelijks leven als iets wat we willen en waar we constant keuzes maken, waar we de controle hebben over ons leven.
  Dat is ook het grootste struikelblok die veel zoekers niet kunnen overwinnen: Het opgeven van de controle over het leven. Het opgeven van de macht van het kiezen.

  Geniaal hierin is The Matrix film. Eerst the beroemde scene met “The Architect”. De belangrijkste vraag wordt als eerst behandeld: “Waarom zijn we hier” (lees: wat is het doel van het leven) Die vraag is echter irrelevant. M.a.w de vraag zelf is onzin.
  Echter daarna komen we bij de kern van het probleem:
  “The problem is choise”.
  Eerst bouwt the Architect een wereld van perfectie waarin alles in harmonie is. Deze wereld wordt echter niet geaccepteerd.
  Dan bouwt hij een wereld uit onze geschiedenis, maar ook die wordt niet door iedereen geaccepteerd.
  Mensen moet op onbewust niveau de keuze hebben.

  Maar welke keuze is dat dat dan ? Waarom is er dan geen vrede als we daar simpelweg voor kunnen kiezen ? Als we de vrije wil zouden hebben om vrede te zijn ?

  De eerste keuze en vrije wil die we hebben is: met het bewustzijn kunnen kiezen om via het denken gecreëerde denkbeelden en overtuigingen over de wereld en jezelf te accepteren als waarheid of te verwerpen, zowel van jezelf of anderen.

  Hier zit het euvel. Een wereldbeeld waarin vrede is en er niks mis is (paradijs) wordt door onze hersenen niet geaccepteerd.

  Dit komt door onze drang naar het hebben van controle over ons leven. Als er niks mis is, is er ook geen controle over ons leven, geen motivatie om wat te veranderen (dat geloven we iig, dat is het wereldbeeld dat we hebben, onze overtuiging).
  Dus waarom ben je niet verlicht ? Simpel, omdat je niet kan accepteren dat je het wel bent.Omdat je niet kan accepteren dat er niks mis is.

  De tweede keuze en vrije wil die we hebben is: Het blokkeren van onszelf, onze levensenergie. Het creëren van lijden. De keuzes die we maken in het dagelijkse leven. We stellen doelen en maken dan keuzes vnml op basis van onze emoties. (zie draadje: vinden van geluk). Het probleem hierin is echter, dat we de hele dag niks anders aan het doen zijn dan problemen op te lossen, die we zelf gecreëerd hebben. Daarnaast is ons denken constant bezig ons te beschermen van onze eigen emoties: angst. We denken dat dat beschermingsmechanisme er is om ons te beschermen tegen de grote boze buitenwereld (een wereldbeeld die we zelf creëren en dan accepteren als waar).
  Echter het probleem hiervan is dat we niet kunnen kiezen voor liefde, geluk, vrede. We kunnen alleen kiezen tegen liefde, geluk en vrede. (tegen onszelf)
  Elke keuze die we in het dagelijks leven maken is de controle die we hebben om onszelf te blokkeren. (tegen ons inner-gevoel in) Elke keuze die we maken is dus altijd tegen liefde, geluk en vrede. De eeuwige strijd tussen goed en slecht. We verpakken onze keuzes als streven naar het goede, maar kunnen in dat proces alleen het kwade scheppen.
  We kiezen altijd tegen onszelf, in ruil daarvoor krijgen we de controle over ons leven.
  Maar wat heb je aan die controle als je alleen maar lijden en stress kan creëren ?
  We denken met onze controle naar geluk, liefde en vrede te streven, maar in werkelijkheid is dat niks anders als de (tijdelijke) afwezigheid van stress en lijden.
  Dat is de illusie van motivatie. We kiezen ervoor om stress en lijden te creëren, door onszelf te blokkeren (onbewust) (tegen ons inner-gevoel te gaan, gemotiveerd door onze angsten) zodat we een doel hebben om na te streven. Een excuus om geluk, liefde en vrede na te streven. Want als er geen stress en lijden zou zijn, hebben we ook niks meer om na te streven, geen doel in ons leven meer.

  Dus hebben we een vrije wil ? Ja en Nee.
  We hebben de keuze om onze gedachten aan te nemen voor waar of onwaar.
  (echter alle gedachten zijn onwaar)
  We hebben de keuze om onszelf te blokkeren, tegen ons inner-gevoel in te gaan. Niet de keuze om iets te doen, we hebben alleen de keuze om iets te blokkeren, waardoor het lijkt alsof we kiezen om iets te doen.

  Elke keer als je stress voelt, angst voelt, een onbehagen voelt. Dan is dat niet een beschermingsmechanisme dat ons vertelt dat er iets mis is; dat is het universum die ons vertelt dat we de boel blokkeren, dat we tegen onszelf in gaan, dat we onze levensenergie blokkeren. Er is wat mis. Wat er mis is, is dat we tegen onszelf ingaan.
  De vicieuze cirkel is: Hoe meer het gevoel dat er wat mis is, hoe groter ons angstgevoel _> hoe groter onze hang naar controle. Waardoor we weer meer angst en stress mee creëren.
  De vicieuze cirkel van het leven.

  Waarom is het dan zo moeilijk om te stoppen met kiezen ?
  Omdat we onszelf niet vertrouwen. We absoluut de controle willen houden over ons leven.
  We kiezen er liever voor te lijden met controle, dan gelukkig te zijn zonder controle.
  Dat is de keuze die we maken.
  Verlichting is vertrouwen en je over geven aan het universum (jezelf) , de controle over je leven opgeven, omdat je vertrouwd dat het universum je altijd zal geven wat je nodig hebt.

  Op het moment dat we doorhebben dat al onze gedachten een illusie zijn, kiezen we ervoor om alle gedachten te bestempelen als onwaar.
  Op het moment dat we doorhebben dat we alleen lijden kunnen veroorzaken,kiezen we ervoor te stoppen met kiezen.
  Dan stopt het blokkeren van wie we zijn, onze levensenergie en lijkt het alsof we zullen doodgaan. De moeder van alle angsten.
  Sterven, helemaal alleen, door je over te geven (controle op te geven) aan de leegte.

  Zoals het einde van The Matrix film uitlegt. Hierin vraagt Smith (Neo’s ego) waarom hij blijft vechten ? waarom hij blijft vechten tegen zijn dood ?
  Neo antwoord: Omdat hij hiervoor kiest.
  Pas nadat hij inziet dat het onzinnig is om te blijven kiezen, te blijven kiezen voor het leven en tegen de dood, te blijven vechten, sterft hij en komt het moment van verlichting.
  (waarin niet meer ervaren wordt dat je keuzes maakt)

 2. Nell Toussaint , Harmelen Reply

  Ik kan een heel eind met je meegaan Guido , maar uiteindelijk maak je toch een keuze als gevolg van diepe ervaringen en emoties, wat tot een bepaald inzicht leidt. Dat inzicht geeft rust, helderheid, stimuleert de creativiteit en maakt duidelijk wat je diep van binnen graag wilt. Dan komt bij mij een proces op gang om te kunnen verwezenlijken waar ik diep naar verlang. Je kan dit ook omschrijven als iets wat dan gewoon gebeurt, iets wat gevoed wordt vanuit een sterk beleven, verlangen. Ik kan hier ook angsten in tegen komen, die ik kan overwinnen/loslaten, waardoor je toch een soort van keuze maakt en je eigen drive volgt.
  Guido ik heb je een aantal jaren geleden ontmoet op een workshop van King in Lanzarote , waar dat ‘Amazon vriendinnetje’ van king een paar dagen heeft meegedaan .
  Lieve groet, Nell

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *